SORK disponerer ridehuset og utebanene på Kalnes Videregående skole på hverdager (skolens virkedager) fra kl. 16.00 til kl. 22.00. 

Medlemmer og andre som ønsker å leie ridehuset/utebaner på Kalnes skal booke hos Nina Svendsen tlf 922 23 971 eller mail ninajsvensen@hotmail.com.

All bruk skal bookes på forhånd og alle rytter skal navngis.

Dersom reglene ikke overholdes kan det ilegges et gebyr på kr. 500,-. Gjentatte overtredelser kan føre til utestengelse.


ANLEGGSLEIE FOR MEDLEMMER AV SORK:

Anleggsleie er kr. 50,- pr ekvipasje.  Dersom medlem av SORK har med seg ekvipasje som ikke er medlem av SORK, er leien kr. 200,- pr. ekvipasje uten medlemskap. Husk å oppgi navn også på denne ekvipasjen.

 Leie kan vippses til klubben (14698) med kopi av kvittering til Nina på mobil 922 23 971 eller overføres til kontonummer 8215 02 00675, og skal merkes med leie + navn.

Årsleie for ubegrensent bruk av ridehuset og utebaner for 2022 er kr. 1 000 for medlemmer/pr. ekvipasje. For medlemmer som har to eller flere hester, er leien kr. 1 500.  NB! Leien gjelder IKKE ved deltagelse på arrangement i regi av andre enn SORK.

Medlemmer i SORK kan opparbeide seg fri bruk av ridehuset/anlegget i 2022 ved å delta på dugnader i 2021. Fri bruk av ridehuset forutsetter medlemskap i klubben.  

 

PRISER PÅ LEIE AV RIDEHUSET for øvrige:

  • Leie ridehus 1 dag (max 8 timer) kr. 3 000,-
  • Leie påfølgende dag (dag 2) kr. 2 500,-                          
  • Leie ridehus mer enn 8 timer kr. 400,- pr. ekstra time  
  • Leie ridehus pr. time/ekvipasje når ridehuset er åpent for andre kr. 200,-
  • Leie ridehus pr. time/ekvipasje når ridehuset er stengt for andre kr. 400,-                                                      

Det er også mulig å leie uteboksene til oppstalling, men det må bestilles og har egne priser.

Leie kan vippses til klubben (14698) med kopi av kvittering til Nina på mobil 922 23 971  eller overføres til kontonummer 8215 02 00675, og skal merkes med leie + navn. 

All bruk skal bookes på forhånd og alle rytter må  navngis.


Levert av IdrettenOnline