SORK disponerer ridehuset og utebanene på Kalnes Videregående skole på hverdager (skolens virkedager) fra kl. 16.00 til kl. 22.00. 

Medlemmer og andre som ønsker å leie ridehuset og/eller utebaner på Kalnes skal booke hos Nina Svendsen tlf 922 23 971 eller mail ninajsvensen@hotmail.com.

All bruk skal bookes på forhånd og alle rytter skal navngis.

Dersom reglene ikke overholdes kan det ilegges et gebyr på kr. 500,-. Gjentatte overtredelser kan føre til utestengelse.


LEIE AV RIDEHUS OG/ELLER UTEBANER FOR MEDLEMMER AV SORK

Anleggsleie er kr. 75,- pr ekvipasje pr. time. Dersom medlem av SORK har med seg ekvipasje som ikke er medlem av SORK, er leien kr. 200,- pr. time/ekvipasje.  Husk å oppgi navn også på denne ekvipasjen.

 Leie kan vippses til klubben (14698) med kopi av kvittering til Nina på mobil 922 23 971 eller overføres til kontonummer 8215 02 00675, og skal merkes med leie + navn.

Årsleie for ubegrenset bruk av ridehuset og/eller utebaner for 2022 er kr. 1 000 for medlemmer/pr. ekvipasje. For medlemmer som har to eller flere hester, er leien kr. 1 500.  NB! Leien gjelder IKKE ved deltagelse på arrangement i regi av andre enn SORK.

Medlemmer i SORK kan opparbeide seg fri bruk av ridehuset og utebaner i 2024 ved å delta på dugnader i 2023. Fri bruk av ridehuset og utebaner forutsetter medlemskap i klubben.  

 

PRISER PÅ LEIE AV RIDEHUSET OG/ELLER UTEBANER FOR ØVRIGE

  • Leie ridehus og/eller utebaner 1 dag (max 8 timer) kr. 3 000,-
  • Leie påfølgende dag (dag 2) kr. 2 500,-                          
  • Leie ridehus og/eller utebaner mer enn 8 timer kr. 400,- pr. ekstra time  
  • Leie ridehus og/eller utebaner pr. time/ekvipasje når anlegget er åpent for andre kr. 200,-
  • Leie ridehus og/eller uebaner pr. time/ekvipasje når anlegget er stengt for andre kr. 400,-                                                      

Det er også mulig å leie uteboksene til oppstalling, men det må bestilles og har egne priser.

Leie kan vippses til klubben (14698) med kopi av kvittering til Nina på mobil 922 23 971  eller overføres til kontonummer 8215 02 00675, og skal merkes med leie + navn. 


ELEVER VED KALNES VIDEREGÅENDE SKOLE

Elever ved KVGS som er medlem av SORK, kan disponere ridehus og/eller utebaner gratis i den tiden rideklubben disponerer anlegget.

Send bilde av skolekort til Nina Svendsen på 922 23 971 eller mail ninajsvensen@hotmail.com. 

 NB! All bruk skal bookes på forhånd og rytter skal navngis, se kontaktinformasjon for booking i første avsnitt.