Skrevet av Annette Ørseng Granhus og Anton Granhus


Sarpsborg og Omegn Rideklubb har gjennom 50 år byttet tilholdssted flere ganger, men er nå etablert på Kalnes VGS. Klubben har fostret deltakere til store mesterskap i mange år.

Den 31.01.1966 kunne man lese følgende annonse i Sarpsborg Arbeiderblad; "De som ønsker å være med på å starte en RIDEKLUBB for distriktet Sarpsborg-Fredrikstad-Halden, bes møte i Håndtverks- og industriforeningen, Sarpsborg torsdag 3. februar kl. 20.00."

Det formelle stiftelses vedtaket ble gjort 10.03.1966.

Bak initiativet til det første møtet stod Gerd Jørvum, hun hadde med seg Ingrid Fritz og Vesla Christophersen i interimstyret. På dette møtet var det en enorm oppslutning, og det tegnet seg over 60 medlemmer første dagen. Medlemskontingenten ble satt til kr. 15,- for voksne og kr. 5,- for barn under 18 år. Det ble bestemt at klubben skulle hete ØSTFOLD RIDEKLUBB, dette ble etter ca 3 år endret til SARPSBORG OG OMEGN RIDEKLUBB.

Det ble oppstart med rideskole på Kalabanen utenfor Sarpsborg. Første leder i klubben ble Gerd Jørvum. Martha Mosen og Einar Evertsen var første instruktører på rideskolen. Rideskolen startet 16. mai, og det var ikke nødvendig med annonsering da tilgangen på elever var stor. Det var 89 elever på første kurs som fikk mye omtale i lokale aviser. En givende sport for yngre og eldre kunne man lese i avisene.

På styremøtet 18.03.1969 ble det besluttet å melde klubben inn i Norges Rytterforbund, og klubben har vært tilsluttet forbundet siden.

Klubbens første stevne ble holdt 04.05.1969 ved siden av Sparta Amfi, propagandamessig ble det vellykket, men økonomisk noe svakt.

Etter noen år ved Kalabanen flyttet klubben rideskolen til Hasle i Varteig, siden ble den flyttet til Østby Gård i Ullerøy. I 1994 overtok Østby Ridesenter rideskolen og leide samtidig ridehallen der av rideklubben. Våren 1998 kjøpte Østby Ridesenter ridehallen av rideklubben. Pengene for det salget ble så lagt inn i det ridehuset som i dag står på Kalnes VGS og som er oppført i samarbeide med Østfold Fylkeskommune og var klar til å brukes som ridebane i 2007.

Det er på Kalnes klubben i dag har tilhold, men enkelte arrangementer legges til andre steder. Blant annet har vi de siste årene avviklet både NM i voltige og Norgesserien i sprang i samarbeide med Stall Hansen AS på Tune Ridesenter.

Klubben har gjennom årene markert seg med flere topp resultater nasjonalt og internasjonalt og har gjennom årene hatt deltakere i VM, EM, Nordisk og NM. Vi har Norgesmestere i alle grene klubben er aktiv i (2017).