Æresmedlemmer i Sarpsborg og Omegn Rideklubb


Annette Ørseng Granhus, utnevnt 2016

Gro Karlsøen, utnevnt 2016

Ketil Karlsøen, utnevnt 2016

Jostein Lensebråten, utnevnt 2016 

Marit Delebekk


Det har vært tre æresmedlemmer i Sarpsborg og Omegn Rideklubb. Det arbeides med å kartlegge navnene. Alle de tre var aktive i opprettelsen av klubben i 1966.