Ridesporten er og skal være en viktig del av det man etter hvert har kommet til å kalle frivilligheten. Stevner og andre tilbud i regi av klubben bæres i stor grad fram av frivillig innsats. Det er ildsjelene som bærer klubben og som driver den framover.  

Det er så godt som umulig for klubben å arrangere stevner uten den enorme innsatsen som de som stiller opp frivillig bidrar med. Bli en del av dugnadsgjenden du også!

I Sarpsborg Rideklubb kan du opparbeide deg fri eller lavere pris på leie av ridehuset neste år ved å delta på dugnader i år etter følgende modell:

  • 8 dugnadstimer gir 500 kroner i reduksjon i årsleie for rideshuet
  • 12 dugnadstimer gir 750 kroner i reduksjon.
  • 15 timer eller mer gir fri årsleie.

 Fordelen forutsetter at du er medlem av klubben og gjelder deg som rytter med en hest.