dd.mm.yyyy

KontingenteninkludererbladethestesportogleieavridehusetpåKalnes.DetforventesatdudeltarpådugnadernårdustarterforSORK.Medlemskapettegnesforheleår,ogoppsigelsemåskjeskriftliginnenårsskiftet.Vedovergangfraannenklubb,lespåRytter.noomframgangsmåteogovergangsregler.

Hvis annet, oppgi interesse her.

Hvis familiemedlemskap, skriv navn og fødselsdato på øvrige medlemmer:

Lisens:-Dersomdubetaltelisensforegåendeårvilfaktura/betalingsinfokommepåmaildirektefraNRYF.-Dersomduskalhalisensforførstegangellerikkebetalteforegåendeår,mådufremvisegrøntkortogtakontaktpåsork.kasse@gmail.comsåvilkassererbestillelisenstildeg.Husk:ItilleggtilFacebook-sidenharviegnelukkedegrupperforvå

Husk å melde sportslig overgang dersom du har startet for andre klubber. Gammel klubb hjelper deg med dette. Skjema for overgang ligger på rytter.no under

Powered by: Bloc