Innkalling til årsmøte

Postet av Anton Granhus den 28. Feb 2016

SAKSLISTE årsmøtet i Sarpsborg og Omegn Rideklubb

Mandag 7. Mars kl 19.00 i kafeen i ridehuset på Kalnes

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene[1]. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, med gruppeårsmeldinger.

LAST NED Årsmelding SORK 2015-16.docx

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

LAST NED SORK regnskap 2015.pdf

6. Behandle forslag og saker.

a) Nye lover for SORK

LAST NED Lover for SORK fra 2013.doc

LAST NED Nye lover for SORK fra 07.mars 2016.docx

LAST NED oversikt---endringer-i-lovnorm-for-idrettslag_13.01-4.docx

7. Fastsette medlemskontingent.

Ingen endringer foreslås

8. Budsjett.

LAST NED SORK budsjett 2016.pdf

9. Organisasjonsplan.

10. Valg:

  • a) Leder og nestleder
  • b) 2 styremedlem og 3 varamedlemmer
  • c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  • d) Revisor
  • e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. (styret kan få fullmakt til å oppnevne)
  • f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Møtet avsluttes med kåringer av årets rytter i sprang og dressur, samt årets SORKer.

Det serveres pizza og mineralvann.

Hilsen

Styret[1] For eksempel skyldig kontingent.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.