Bladet Hestesport

Postet av Sarpsborg og Omegn Rideklubb den 22. Okt 2020

Hestesport har som mål å gi et nyansert bilde av norsk og international ryttersport, og prioriterer veiledning av om ridning og god hestevelferd.  Fagartikler, små og store nyheter og faste innslag i hvert nummer. I tillegg bringer Hestesport intervjuer med ryttere og kusker, artikler om avl og oppdrett samt reportasjer fra nasjonale og internationale konkuranser. Bladet Hestesport inngår i årskontingenten i SORK. Husk å melde fra dersom du får ny adresse på mail til sork.kasse@gmail.com.
Årsmøteprotokoll

Postet av Sarpsborg og Omegn Rideklubb den 28. Feb 2020

Her følger protokoll fra årsmøtet 10. februar 2020. Protokoll årsmøte 2020.pdf
Saksdokumenter til årsmøtet 2020

Postet av Sarpsborg og Omegn Rideklubb den 4. Feb 2020

Velkommen til årsmøtet på Kalnes ridehus mandag 10. februar klokken 1900.  Vi avslutter møtet med pizza for de som ønsker. Saksliste årsmøte 2020.pdf Årsmelding SORK 2019.pdf Signert revisjonsberetning 2019.pdf Årsregnskap og balanse 2019.pdf Budsjett 2020.pdf Innkomne saker til årsmøte 2020.pdf
God dugnadsinnsats i 2019

Postet av Sarpsborg og Omegn Rideklubb den 21. Jan 2020

Det ble registrert 614 dugnadstimer og de er utført både av medlemmer og deres familiemedlemmer (foreldre, søsken og besteforeldre).  Styret ønsker å takke alle de som stilte opp på dugnad i 2019.  Vi hadde ikke klart å arrangere så fine stevner uten dere og gjerdene som ble beiset ga utebanene et skikkelig løft.

De som har jobbet seg til fordeler i form av redusert ridehusleie er følgende:

Fri bruk av ridehuset i 2020: Zara Juelsen, Nina Svendsen, Constanse Hauser, David Øhman, Sonja Halvorsen, Elisabeth Johansen, Kaisa-Marie Harridsleff, Justine Kollerud og Ida Kongsbakk.

Redusert leie til kr. 750: Monica Marthinsen, Marthe Bergerud, Lucinda Groth og Anne Christine Ingebrigtsen.

Redusert leie til kr. 1 000: Line Svartdahl, Camilla Dørum Berg, Gry C. Wold og Juni Bødtker Næss.


Ordinær leie for ridehuset (årsleie/ubegrenset bruk) for ridehuset er kr. 1 500.  De som ønsker å benytte seg av dette tilbudet innbetaler til konto 8215 02 00675 eller vipps 14698. Husk å skrive "årsleie + navn". 

De som har jobbet seg til redusert leie, betaler beløpet i oversikten over. Medlemmer som har opparbeidet seg "fri tilgang" er allerede registrert.

Se også Leie av ridehuset hvor du finner fullstendig oversikt over regler og priser.

Innkalling til årsmøte 2020

Postet av Sarpsborg og Omegn Rideklubb den 8. Jan 2020

Årsmøtet avholdes mandag 10. februar kl. 1900 i kantina på Kalnes ridehus.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til sork.info@gmail.com minst to uker før møtet. Saksliste og dokumenter publiseres på hjemmesiden en uke før møtet.

Vel møtt!

Hilsen styret