Ekstraordinært årsmøte

Postet av Sarpsborg og Omegn Rideklubb den 10. Aug 2015


S.O.R.K.logo-v01_15.06.15_med luft.jpg

INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I SORK

Etter vedtak i styremøte i SORK 22. Juni 2015, innkalles det med dette til ekstraordinært årsmøte i Sarpsborg og Omegn Rideklubb. Vedtaket ble fattet med to stemmer i mot. Klubbens lover krever at flertallet i styret stemmer for ekstraordinært møte og saken som skal opp, for at det skal være godkjent.

Etter klubbens lover er fristen for innkalling 14 dager.

Tid: Tirsdag 25. august kl 19.00

Sted: KANTINA på Kalnes

SAKSLISTE:

1. Godkjenne de stemmeberettigede. (Dvs være over 15 år og ha betalt medl kontingent for 2015)
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Valg av nestleder

Sarpsborg 22.06.2015

Styret
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.